Slub VarsiTee V-Neck Jersey

Regular price $21.58
SKU: 3920

  • 4.3 oz., 60/40 cotton/ polyester slub jersey
  • Rommy fit
  • V-neck
  • Two white stripes on sleeves

STYLE #T17